ponedjeljak, 23. srpnja 2007.

POVIJEST ŽUPSKE KUĆE

U najstarija je vremena župnik Zagvozda stanovao negdje u blizini crkve sv. Križa u Rastovcu. Tu je nekada bila župska crkva. Don Marko Brnas ostavlja svoje vlastito zemljište za gradnju nove župske kuće kod nove župske crkve Velike Gospe. Na tom mjestu, koje narod u Zagvozdu naziva Ćemer ostao je župnik sve do župnikovanja don Ilije Ujevića. On isti brinuo se je za popravak kuće na Ćemeru. Tako čitamo da je 30. ožujka 1898. molio od države preko Ordinarijata pomoć za popravak te kuće. Župnik Ujević 2. travnja 1898. traži od općine u Imotskom dozvolu da može posjeći 50-60 jela za gradnju nove župske kuće na mjestu gdje se nalazi i danas. Tijekom uređenja okoliša bilo je nekih problema sa stanovnicima Gornjih Čagalja zbog kojih je došlo do prekida radova. Kuća je zapaljena 1943. od četnika za vrijeme Drugog svjetskog rata. Nakon svršetka rata, župnik don Marko Perica, uspio je kuću pokriti i osposobiti nekoliko prostorija najnužnijih za stanovanje pa je ponovno u nju uselio. Župnik don Jozo Čikeš, podignuvši zajam na banci sasvim je nanovo u suvremenom stilu uredio njezinu unutrašnjost.