ponedjeljak, 23. srpnja 2007.

GROBLJA ŽUPE ZAGVOZD

Stanovnici se župe Zagvozd danas pokopavaju u dva groblja. Jedno je oko crkve Velike Gospe. Osim grobnica iz starijih vremena ima dosta grobnica građenih na rimski način. Oko crkve sv. Križa nalazi se drugo groblje u kojem se pokopavaju stanovnici Rastovca. Među grobnicama zapaža se nekoliko grobnica rađenih po rimskom uzoru. U dvorištu crkve Svih Svetih na Butigama vide se ostaci nekadašnjeg groblja. Kaer piše da je za njegova župnikovanja bilo 50 grobnica na tom mjestu. Također i na mjestima gdje se nalaze gomile i stećci, nekada su bila veća ili manja groblja. U Kosmatovici na Njivetinama kod Raka nalaze se stari grobovi. Za vrijeme Kandijskog rata (1645-1669) vodile su se borbe oko crkve sv. Stjepana. Tu su pokopani mnogi poginuli. Slična se je borba vodila i u Rašćanima kod Ercegovih kuća. Tu su seljani našli dvadesetak topovskih kugli iz tih vremena. Dok su se izvodili radovi 1973. u okolišu crkve, radnici su naišli na čitav niz ljudskih kostura poredanih jedan do drugog. U neposrednoj blizini našli su grob u kojem je samo jedan kostur. Možda je to vojničkog zapovjednika .Na seoskom putu, koji ide s glavne ceste prema Brzicama, nalazi se staro groblje. U Donjem Rastovcu, na brdašcu Ždrilo, nalaze se stari grobovi. Župski ured javlja Poglavarstvu u Imotski 1. lipnja 1913. da oba groblja, u kojima se stanovnici pokopavaju, posjeduju mrtvačnice i da su vlasništvo crkve.