subota, 30. lipnja 2007.

SVETI KRIŽ U GORNJEM RASTOVCU


SVETI KRIŽ U GORNJEM RASTOVCU

Po mišljenju stručnjaka crkva je zidana 1612. Nekada je to bila župska crkva Zagvozda, svakako prije one Velike Gospe. Nalazi se duboko u južnom dijelu sela na samim sjevernim padinama Biokova. Na zidu apside visi umjetnička slika sv. Križa. Nepoznatog je majstora 16st. Prema procjeni stručnjaka veće je umjetničke vrijednosti. To bi ujedno bila najstarija umjetnička slika Imotske krajine. Veličine je 2x1 m. Prikazuje raspetog Krista. Sa strane su Majka Božja i sv. Ivan. Podno Križa je sv. Magdalena. Oko Kristove glave lebdi nekoliko anđela. Na dnu slike su likovi sv. Petra i nepoznatog sveca biskupa. Crkva ostavlja lijep dojam na posjetioce. Dobiva se osjećaj podzemnih katakomba prvih kršćana. Crkva je pokrivena s domaćim kamenim pločama. Zvončić je na preslicu s jednim zvonom koje je nabavljeno 1923. od Jakova Cukrova u Splitu. Uz pročelje, s južne strane vrata, prislonjen je kameni oltar. Menza počiva na glomaznom kamenom stupu. Do vrata je uzidana posuda za blagoslovljenu vodu.


Na južnom uglu pročelja, a ispred groba koji je u samoj crkvi, stoji uklesan natpis sa slovima hrvatske ćirilice:


NIKOLA
KUPI G
ROB U CR-
KVI I ČINI
PISAtiNeKA Se Z
NA KA K-
OLiKo Se C-
RIKVAČ.H.A.
? ?
O
G
R
A
D
I
Na sjevernom uglu pročelja uklesano je latinicom: MARCA 12, a na kamenu do tog natpisa sa sjeverne strane crkve uklesana je 1628. god. Kad se spoje oba natpisa, proizlazi da je crkva ili zidana ili posvećena 12. marča 1628.