petak, 29. lipnja 2007.

Kapela Gospe od Zdravlja u Donjem Rastovcu

KAPELA GOSPE OD ZDRAVLJA U DONJEM RASTOVCU

Crkvicu je napravio svojim novcem don Andrija Lončar za svoju privatnu upotrebu uz rodnu kuću. I danas je privatno vlasništvo, ali su se na inicijativu župnika župe Zagvozd don Jakova Cikojevića, već drugu godinu zaredom okupili svi članovi plemena Lončari i svečano proslavili svetu misu.
Istog je oblika kao i ona sv. StjepanaVeličina je crkvice 4x2,50 m. Natkrivena je ćemerom bačvastog oblika, a ima kameni vijenac i lađu te prezbiterij. Apsida je polukružna. Promjer rozetona je 0, 50 m. Ožbukana je , a oltar je drveni bez nečeg posebnog. U crkvicu se ulazi preko 4 kamene stepenice. I spred nje se nalazi veliki kameni mlin za masline. U crkvici je originalana škrinja sa starinskim kovanim kvakama. Puna je rasutih štampanih papira: i latinskih i glagolskih koje su se sada arhivirale. Tu su propovijedi fra Filipa iz Očevije koje su izdali drugom polovinom 18.st. profesori teologije u Šibeniku. Sačuvan je čitav fascikl glagolskog brevijara iz 1741., glagolski misal iz 1846.. Nažalost dosta je toga propalo zbog nemarnosti čuvara crkvice; ali da je ostalo sve sačuvano imali bismo čitavu literaturu s kojom se služio kulturniji i obrazovaniji pop glagoljaš.